Илиада / Одисея

Илиада / Одисея

Author: Homer

Format: Paperback

Pages: 150 pages

Language: Bulgarian

Published: 1985

Илиада (откъси):
Първа песен
Втора песен - епизодът с Терсит
Трета песен
Шеста песен - епизодът "Срещата на Хектор с Андромаха"
Осемнадесета песен - епизодът "Изковаването на Ахиловите доспехи"
Двадесет и втора песен
Двадесет и четвърта песен - епизодът "Срещата на Ахил и Приам"

Одисея (откъси):
Шеста песен - епизодът "Одисей при феаките"
Девета песен - епизодът "При циклопите"
Деветнадесета песен - епизодът "Одисей при Пенелопа. Умиването"